Geschreven teksten maken geen geluid.
Ze kunnen wel een hoop lawaai veroorzaken...